Tasavvuf edebiyatının öncü ismi olan Yunus Emre’yi anlatan kitap

Yunus Emre hakkında bugüne kadar çok sayıda kitap, makale ve söyleşi yayınlandı. Büyük sempozyumlar ve konferanslar icra edildi ve edilmeye devam ediyor.

Anadolu’ya ilişkin faziletler ve faziletler denince akla gelen birinci isimlerden biridir Yunus Emre. Sade lisanı ve akıcı şiirleri ile büyük hakikatleri herkesin anlayacağı bir üslupla aktarır.

Bu kitap evvel Yunus Emre’nin kim olduğunu anlatıyor ve Tapduk Emre’nin kapısında erenlik serüvenine mercek tutuyor.

Ahmed Yesevî’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye devam eden silsilenin halkalarından birini ne formda temsil ettiğine yer veriliyor. Yani, Yunus’un yetiştiği münbit ve bereketli irfan yerine işaret ediliyor.

Yunus Emre şiiri

Kitap, Yunus Emre şiirini masaya yatırıp hal ve muhteva bakımından bedellendirilen bu şiirlerde Yunus Emre’nin fikir dünyasına mercek tutuluyor.

Bu kısımda beyitler ve şiirlerden örnekler ve bu örneklerin analizleri Yunus Emre şiirini tasavvuf şiiri bağlamında ele alıyor ve manalı bir düzleme oturtuluyor.

Roman tadında anlatı

Kitabın en son kısmı ise hem keyifle hem de akıcı bir halde icra edilmiş söyleşilerden oluşuyor. Bu kısımda Prof. Dr. Bilal Kemikli üzere tasavvuf edebiyatı duayenlerinden bir hocanın geniş perspektifle ele aldığı Yunus Emre ve şiirine ilişkin değerlendirmeler, Yunus’a dair son derece önemli tespitleri içeriyor.

Nitelikli rehber kitap

Bu kitap, Yunus Emre hakkında evvel ne okumalıyım ve nereden başlamalıyım diyen okur için nitelikli bir rehber eser.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.