Vatandaş yeşil alan yap diye verdi belediye bina ve cami yaptı

İstanbul’da vatandaşın yeşil alan ve yol yapılması için belediyeye terk ettiği 4 dönüm arsa üzerine semt konağı, PTT, muhtarlık, PTT, cami ve cami altında çok sayıda dükkan yapıldı. Yargı uğraşını vatandaş kazandı.

İ.M. ve M.M. isimli vatandaşlar, İstanbul Zeytinburnu’nda sonradan ismi Sümer Mahallesi olarak değiştirilen Kazlıçeşme’deki iki farklı parseldeki yaklaşık 23 dönümlük topraklarıyla ilgili çeşitli kararlar aldı.

Zeytinburnu Belediyesi Encümen kararına istinaden, 768 parseldeki yaklaşık 4 dönüm, yeşil alan ve yol imali için belediyeye terk edildi.

Arsa sahipleri, 769 parseldeki 18.8 dönüm emlakının 11 farklı parsele ayrılması karşılığında, bu parseldeki 2397 metrekarenin yola ve 9 bin 326 metrekaresinin ise yeşil alan olarak belediyeye terk ettiler.

BİR MÜDDET SONRA KOŞULLARA UYULMADI

Bir mühlet terk kaidesine uygun kullanılan arazi üzerinde daha sonra birçok yapı inşa edildi. Yerde Sümer Mahalle Muhtarlığı, Sümer Aile Sıhhati Merkezi, Semt Konağı, PTT şubesi, çocuk parkı ve cami ve caminin altından çok sayıda dükkan yapıldı.

Arsa sahibi M.M.’nin varisi İbrahim Manav, açtığı davalardan sonuç alamayınca mevzuyu ferdî müracaat ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

LEGAL BEKLENTİ

Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu tespitlerde bulundu:

Somut olayda ihtilaf konusu taşınmazlar, yeşil alan ve yol yapılması için Belediyeye terk edilmiş fakat Belediye tarafından yeşil alan ve yol dışında ayrıyeten cami ve belediye hizmet binası yapılmıştır.

Yeşil alan ve yol olarak terk edilen taşınmazların dayandığı terk gayesine uygun kullanılmaması taşınmazların müracaatçıya iadesi ve tazminat tarafından en azından bir legal beklenti oluşturmaktadır.

Buna nazaran müracaat konusu olayda Anayasa’nın 35. unsuru kapsamında mülkiyet hakkının varlığı konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Buna nazaran idari ve yargısal sürecin bütününe bakıldığında mülkiyet hakkının korunmasında adaba ait teminatların somut olayda yerine getirilmediği, müracaatçının bu garantilerden yararlandırılmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR: “MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ”

  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ait tezin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 35. hususunda teminat altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.